Chi Tiết Sản Phẩm
Motor bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) DAB Tesla Motor 4 inch M 2.2kW
Mã sản phẩm : MBDA 4
Giá : 7,620,000 VNĐ
Mô tả :