Chi Tiết Sản Phẩm
Motor bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) DAB Tesla Motor 4 inch T 4.0kW
Mã sản phẩm : MBDA 2
Giá : 11,745,000 VNĐ
Mô tả :