CÔNG TRÌNH TẠI CTY FREETRAND KCX LINH TRUNG THỦ ĐỨC

Công trình đẹp Tháng 10, tại Công Ty FreeTrend – Khu chế xuất Linh Trung – Thủ Đức ( Tháp giải nhiệt 150RT)