Chi Tiết Sản Phẩm
Motor bơm chìm giếng khoan (hỏa tiễn) DAB Tesla Motor 4 inch T 5.5kW
Mã sản phẩm : MBDA 1
Giá : 13,771,000 VNĐ
Mô tả :